Jourtelefon: 026 - 25 32 59. DYGNET RUNT Dygnet runt! Jour Ljusne: 026-27 15 15. DYGNET RUNT Dygnet runt!

Ljudnivå/buller

Med ett ljudreducerat fönster kan du få ner buller/ljud utifrån avsevärt. Ett ljudreducerat glas är ett modifierat treglasfönster. Skillnaden är att avståndet mellan varje ruta är större, än i ett vanligt treglas.

Fönster med ljudisolering är i regel tjockare än ett vanligt fönster. Om man använder sig av fler än tre glas, och om vissa är tjockare än andra rutor, så isolerar det bättre. I regel gäller ju tjockare glas desto bättre ljudisolering.