Jourtelefon: 026 - 25 32 59. DYGNET RUNT Dygnet runt! Jour Ljusne: 026-27 15 15. DYGNET RUNT Dygnet runt!

Post i båge

 

När man vill efterlikna en 2-luftares utseende utan att man behöver funktionen med 2 bågar kan man istället välja ett ekonomiskt alternativ som innebär att vi monterar en glasavskiljande post i bågen. Förenklat kan man beskriva det som en båge som ser ut som två bågar som följs åt i öppning.