Jourtelefon: 026 - 25 32 59. DYGNET RUNT Dygnet runt! Jour Ljusne: 026-27 15 15. DYGNET RUNT Dygnet runt!

Treglas

 

Treglas är en isoleringsruta som består av tre glasrutor sammansatta i kanterna men med visst avstånd mellan varje ruta. Detta mellanrum är helt förseglat vilket gör att ingenting, vare sig insekter eller luft kan komma in emellan rutorna. Utrymmet mellan varje ruta är oftast fyllt av argon eller kryptongas då dessa isolerar bättre än vanlig luft.

Isolerrutor med fler rutor i samma fönster har använts sedan 1950-talet för att värmeisolera, vilket idag används i alla nyare hus för att bland annat spara på energin. Treglasfönster har också utvecklats till fler områden än isolering av värme, så som brandrutor och ljuddämpande rutor.

Ett treglasfönster behöver endast rengöras på ut och insida, ej emellan varje enskild ruta.