Jourtelefon: 026 - 25 32 59. DYGNET RUNT Dygnet runt! Jour Ljusne: 026-27 15 15. DYGNET RUNT Dygnet runt!

Kundenkät


För oss på Selins glasmästeri är nöjda kunder det absolut viktigaste,
därför önskar vi att du kunde ta dig tid att svara på detta formulär för att hjälpa oss bli ännu bättre!
I vilket ärende har du haft kontakt med oss?  *
Om du kryssat i annat, i vilket ärende var du här?
Hur upplever du vårt bemötande?  *
Hur upplever du kvalitén på utfört arbete?  *
Vad är ditt helhetsintryck av Selins Glasmästeri ?  *
Lämna gärna dina synpunkter för att hjälpa oss bli ännu bättre i framtiden  *
Spamskydd